ALMANACH

TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY
SOKOL NASAVRKY


100. výročí založení
1906 - 2006


ÚVOD

Zásluhou Jaroslava Blažka, Michaely Pírkové, Ing. Jana Jelínka a dalších došlo k sestavení publikace o vzniku a činnosti tělocvičné jednoty Sokol v Nasavrkách.
Výtah většiny kapitol z almanachu je na těchto stránkách


OBSAH

DOBA VZNIKU SOKOLA A JEHO POSTAVENÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI
NASAVRKY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
Z ČINNOSTI T.J.SOKOL NASAVRKY V LETECH 1907-2006
POZNÁMKY
STAROSTOVÉ T.J.SOKOL NASAVRKY
VÝBOR A KONTROLNÍ KOMISE T.J.SOKOL NASAVRKY V OBDOBÍ 2004-2007
CVIČITELÉ A TRENÉŘI T.J.SOKOL NASAVRKY
FOTOGRAFIE


PODKLADY POUŽITÉ KE ZPRACOVÁNÍ PUBLIKACE

- Archiv Sokola Nasavrky – kronika, zápisy z valných hromad a výborových schůzí, zprávy o činnosti
- Soukromá sbírka archiválií br. Vojtěcha Žemličky
- Almanach: 25 a 60 let Sokola Nasavrky
- Časopis Sokol (ČOS)
- Kozáková Zlata: Praha – pohyb – Sokol, ČOS Praha, 1998
- V publikaci použity fotografie - z archivu Sokola Nasavrky, Vojtěcha Žemličky, Vladimíra Žemličky, Milana Vaňkáta, Jaroslavy Žemličkové a dalších
zpět