NASAVRCKÉ KRÁLOVSTVÍ


Bylo nebylo, ale rozhodně spíš bylo. Co? Jedno království. Nejdřív teda trochu nebylo. Jak se to stalo, že trochu nebylo? Spalo v zaprášených krabicích na půdě sokolovny. Málem se na něj zapomnělo, že tam je, a taky se to moc nevědělo.
Stačilo otevřít krabice. Oprášit, opravit a obléct několik postaviček...
Jednou z nich byl pan král. Sotva mu došili plášť a posadili ho na trůn, hned převzal vládu zpět do svých rukou. Začal tím, že se zajímal odkud a kam jeho Nasavrcké království sahá. A v tom mu můžete pomoci i vy, stačí se zúčastnit "královského mapování".


zpět