Prezentační materiál projektu

Fotodokumentace projektu

Fotogalerie
Granty a dotace
Veřejná sbírka
Roll up
Projektový list
"Sokolovna v rozhlase"- vysílání ČRo Pardubice 18.5.2010
"Sokolovna v televizi" - regionální zpravodajství na TV Prima (RTA Východní Čechy) 13.5.2010
Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)

Sokolovna v Nasavrkách slavnostně otevřena

V pátek 25. března 2011 proběhlo oficiální ukončení projektu „Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Českou obcí sokolskou, Městem Nasavrky, T.J. Sokol Nasavrky a veřejnou sbírkou. Projet byl také vybrán jako pilotní v rámci projektu PAAK (posílení absorpční a administrativní kapacity). Slavnostní odpoledne zahájila vernisáž výstavy „105 let nasavrckého sokola“. Výstavu odstartoval písňový blok v podání žákyň ZŠ Nasavrky pod vedením p.uč. J. Dostálové. Po krátké prohlídce venkovního areálu se všichni přítomní shromáždili u hlavního vchodu. Pásku slavnostně přestřihli: člen Rady Pardubického kraje Ing. P. Šotola, starosta Města Nasavrky Mgr. Milan Chvojka, starosta Sokolské župy Východočeské-Pippichovi Vladislav Aliger, starosta T.J. Sokol Nasavrky Radek Bureš a ředitel dodavatelské firmy DOMEC Ing. Martin Dostál. Program se poté přesunul do hlavního sálu a přísálí. Pásmo projevů a poděkování za spolupráci na projektu zpestřilo udělení bronzových župních medailí JUDr. Karla Pippicha br. Zd. Žemličkovi a br. R. Burešovi. Medaile jim byla udělena za dlouholetou sokolskou činnost a za významný podíl na zhodnocení sokolského majetku. Všichni řečníci se zapsali do Pamětního listu, který bude uložen spolu s dalšími dokumenty o projektu vložen do věžičky nasavrcké sokolovny. Slavnost pokračovala kulturním programem. Perfektně připravená vystoupení sklidila zasloužený potlesk 250 návštěvníků. Navazovala krátká fotoprezentace projektu komentovaná starostou T.J. Vyvrcholením kulturního programu se stali nasavrčtí krasoplavci. Recesistické vystoupení pobavilo i největší škarohlídy a dokázalo, že sokolům nechybí smysl pro humor. Půlhodinovou přestávku využila řada návštěvníků k prohlídce sokolovny . Večerní program odstartovali mažoretky T.J.Sokol Chrudim. Perfektně provedené vystoupení naladilo všechny k tanci na večerní zábavě se skupinou Chorus. Významnou událost podpořil také hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, který se však ze zdravotních důvodů nemohl osobně zúčastnit. T.J. Sokol Nasavrky děkuje všem, kteří se podíleli na rekonstrukci nasavrcké sokolovny, přípravě a realizaci Slavnostního otevření sokolovny ale i Vám všem, kteří jste tuto významnou akci podpořili svoji účastí.

za výbor T.J. Sokol Nasavrky O.Pavlík, jednatel


zpět